Coduri
si principii in afaceri

Codul de etică și conformitate în afaceri

- Instrucțiuni cu respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri al AZUR -

Link: Codul_de_etica_si_conformitate_in_afaceri_AZUR.pdf

 

CE SE AȘTEAPTĂ DE LA FIECARE ANGAJAT AL AZUR?

 

Respectarea principiilor privind etica și conformitatea în afaceri

 

Respectăm legislația în vigoare și normele și procedurile aplicabile în cadrul Societății noastre. Ne angajăm să ne desfășurăm activitățile comerciale și profesionale în conformitate cu legislația în vigoare, indiferent unde se desfășoară acestea.  

 

Conștientizare și responsabilitate

În cadrul AZUR, considerăm că implementarea unor principii și controale adecvate în domeniul eticii și conformității include evaluarea modelelor de etică și conformitate ale partenerilor de afaceri.

 

Raportarea neconcordanțelor

Raportăm orice incidente sau nereguli cunoscute conducerii și responsabililor cu respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri pentru a remedia efectele acestora și pentru a elimina încălcările.

 

Respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri și a legislației în vigoare

Înțelegem și respectăm Codul de etică și conformitate în afaceri și legislația în vigoare oriunde ne aflăm. Facem uz de bun simț și evităm chiar și aparența unui comportament neadecvat. Necunoașterea Codului de etică și conformitate în afaceri nu ne exonerează de respectarea prevederilor acestuia.

Dacă aveți vreodată îndoieli cu privire la o anumită conduită, întrebați-vă:

 

Codul de etică și conformitate în afaceri se aplică tuturor celor care lucrează pentru AZUR, indiferent de loc, funcție sau nivel de vechime. Sunt incluși toți angajații, managerii și administratorii Societății. Solicităm angajaților temporari și contractuali, consultanților, agenților și oricărei alte părți terțe care acționează în numele AZUR să acționeze în conformitate cu principiile Codul de etică și conformitate în afaceri.

Fiecare filială și asociere în participație controlată de AZUR (dacă este cazul) are obligația de a adopta și de a respecta Codul de etică și conformitate în afaceri. În cazul în care participăm la o relație de asociere în participație, dar nu o controlăm, ne vom încuraja partenerii să respecte cerințele Codului de etică și conformitate în afaceri atât în cadrul asocierii în participație, cât și în cadrul propriilor operațiuni.

Unele situații pot părea ambigue. Fiți prudenți atunci când vă auziți pe dv. sau pe altcineva afirmând: „Întotdeauna s-a procedat astfel”, „Toată lumea o face”, „Poate doar de data aceasta”, „Nimeni nu va ști niciodată” sau „În cele din urmă nu va conta”. Acestea sunt semne pentru a vă opri, a vă gândi la situație și a solicita îndrumare. Este important să nu vă ignorați instinctul. Până la urmă, sunteți responsabil pentru propriile acțiuni. Dacă sunteți încă nesigur, solicitați asistență. Codul de etică și conformitate în afaceri încearcă să cuprindă multe dintre situațiile cu care se vor confrunta angajații, dar nu poate aborda toate situațiile. Puteți solicita asistență de la responsabilul cu respectarea Codului sau de la conducerea AZUR.

De asemenea, aveți obligația de a raporta încălcările și suspiciunile de încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri. Aceasta include situațiile în care alte persoane vă solicită să încălcați Codul de etică și conformitate în afaceri. Nu vor exista niciodată sancțiuni pentru orice raportare și se vor depune toate eforturile pentru a păstra confidențialitatea.

CE SE AȘTEAPTĂ DE LA FIECARE MANAGER AL AZUR?                                                                

Promovarea unei culturi a eticii și conformării

Cei implicați în conducerea Societății noastre, cei care sunt manageri sau care controlează alți angajați au o responsabilitate specială în ceea ce privește respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri. Adesea, ei reprezintă primul punct de contact atunci când un angajat are curajul să raporteze o problemă. Este esențial să fiți pregătit să ascultați cu atenție și să răspundeți în mod adecvat. Managerii trebuie să conducă prin puterea exemplului și să acționeze ca modele pentru ceilalți. În calitate de manager, trebuie să:

 

Răspundeți la întrebări și sesizări

Dacă vi se adresează o întrebare sau vi se prezintă o preocupare legată de Codul de etică și conformitate în afaceri, ascultați cu atenție și acordați-i angajatului toată atenția dv. Solicitați clarificări și informații suplimentare. Răspundeți la orice întrebare, dacă puteți, dar nu vă simțiți obligat să dați un răspuns imediat. Solicitați ajutor dacă aveți nevoie de el. În cazul în care un angajat ridică o problemă care ar putea necesita o investigație în temeiul Codului de etică și conformitate în afaceri, contactați responsabilul cu respectarea Codului.

 

MODUL DE UTILIZARE ȘI DE RESPECTARE A CODULUI DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE ÎN AFACERI

Solicitarea de asistență

Dacă aveți întrebări cu privire la Codul de etică și conformitate în afaceri sau la o anumită situație, adresați-vă responsabilului cu respectarea Codului înainte de a acționa: responsabilii cu respectarea Codului cărora vă veți adresa sunt directorul general și consilierul juridic.

Obținerea aprobărilor

În conformitate cu Codul de etică și conformitate în afaceri, anumite acțiuni necesită aprobare scrisă prealabilă. În cazul în care este necesară aprobarea, ambii responsabili cu respectarea Codului trebuie să aprobe (dacă aveți mai mult de un responsabil cu respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri aplicabil) acțiunea. Pentru acțiunile recurente sau în curs de desfășurare, această aprobare trebuie reînnoită anual sau ori de câte ori intervine o schimbare fie a situației, fie a oricăruia dintre responsabilii cu respectarea Codului. Copii ale acestor aprobări vor fi prezentate de către fiecare responsabil cu respectarea Codului și păstrate de către Departamentul Juridic și puse la dispoziția auditorilor sau anchetatorilor, dacă este necesar.

Sesizarea problemelor

Cu toții avem obligația de a respecta standardele etice ale AZUR și este necesar să luăm măsuri responsabile pentru a preveni încălcarea Codului de etică și conformitate în afaceri. Dacă observați un comportament care vă îngrijorează sau care ar putea reprezenta o încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri al Societății noastre, ridicați imediat problema. Acest lucru va permite Societății să se ocupe de problemă și să o corecteze, în mod ideal înainte ca aceasta să devină o încălcare a legii sau un risc pentru mediu, sănătate și siguranță.

Aveți la dispoziție mai multe opțiuni pentru a ridica probleme și a vă exprima preocupările. Fie că solicitați îndrumări sau vă exprimați preocuparea, este necesar să vă adresați întotdeauna managerului dv. Dacă preferați, puteți contacta oricare dintre următoarele persoane:

Toate încălcările Codului trebuie să fie raportate Consiliului de Administrație al AZUR și, prin urmare, trebuie să fie complet documentate, incluzând detalii privind măsurile corective luate. Un raport în acest sens va fi prezentat Consiliului de Administrație cât mai curând posibil, dar, în mod normal, nu mai târziu de o lună de la data la care conducerea locală a luat cunoștință de încălcare sau de posibila încălcare.

Anonimat și confidențialitate

Atunci când ridicați problema unei posibile încălcări a Codului de etică și conformitate în afaceri, puteți alege să rămâneți anonim, deși sunteți încurajat să vă identificați pentru a facilita comunicarea. În cazul în care vă faceți cunoscută identitatea, vom lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a vă păstra identitatea confidențială pe parcursul desfășurării unei investigații complete și corecte și cu respectarea legislației aplicabile, și vom confirma raportarea dv. și vă vom ține la curent, dacă este posibil. Deoarece ne străduim să păstrăm toate investigațiile strict confidențiale, este posibil să nu vă putem informa cu privire la rezultatul unei anchete. Pentru a păstra confidențialitatea, evitați să discutați aceste aspecte sau orice anchetă cu alți angajați.

Anchete și măsuri disciplinare

Societatea ia în serios toate raportările privind posibilele abateri privind conduită. Vom investiga problema în mod confidențial, vom stabili dacă a fost încălcat Codul de etică și conformitate în afaceri sau legea și vom lua măsurile corective corespunzătoare. Dacă sunteți implicat într-o anchetă privind Codul de etică și conformitate în afaceri, cooperați pe deplin și răspundeți la toate întrebările în mod complet și sincer.

Pentru fiecare încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri, măsurile disciplinare se stabilesc pe baza naturii încălcării, a factorilor atenuanți și agravanți și a precedentului disciplinar (sau a intervalului de sancțiuni). Măsurile disciplinare pentru încălcări ale Codului de etică și conformitate în afaceri includ o gamă largă de sancțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la una sau la orice combinație a următoarelor: scrisoare de atenționare, avertisment final scris, suspendare, retrogradare, pierderea sau reducerea bonusurilor sau a acordării de opțiuni și concediere. AZUR are o poziție de toleranță zero față de furtul de active ale Societății. În plus, este posibil să solicităm rambursarea pierderilor sau recuperarea daunelor printr-un proces civil sau să sesizăm autoritățile locale pentru inițierea unor proceduri penale. Orice măsură disciplinară pentru nerespectarea Codului de etică și conformitate în afaceri va fi luată în conformitate cu legile și contractele de muncă aplicabile și va fi soluționată în conformitate cu procedurile de cercetare disciplinară aplicabile în AZUR.

Fără pedepse

AZUR apreciază ajutorul angajaților care identifică potențiale probleme pe care aceasta trebuie să le abordeze. Faptul că un angajat a ridicat o problemă în mod onest sau a participat la o anchetă nu poate constitui un motiv pentru nici o măsură defavorabilă privind angajarea, inclusiv concediere, retrogradare, suspendare, pierderea beneficiilor, amenințări, hărțuire sau discriminare.

Dacă lucrați cu o persoană care a ridicat o problemă sau a furnizat informații în cadrul unei anchete, trebuie să continuați să tratați persoana respectivă cu politețe și respect. Dacă credeți că cineva v-a pedepsit, raportați problema responsabilului cu respectarea Codului.

Acuzații false

AZUR va proteja orice angajat care ridică o problemă în mod onest, dar constituie o încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri formularea cu bună știință a unei acuzații false, mărturia mincinoasă în fața anchetatorilor, obstrucționarea sau refuzul de a coopera în cadrul unei investigații în temeiul Codului de etică și conformitate în afaceri. Raportarea onestă nu înseamnă că trebuie să aveți dreptate atunci când ridicați o problemă; trebuie doar să credeți că informațiile pe care le furnizați sunt corecte.

 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

Colaborarea

În cadrul Societății noastre, promovăm egalitatea de șanse. Recrutarea și recompensarea se bazează pe merit, fără a ține cont de rasă, culoare, religie, sex, gen, orientare sexuală, situația privind cetățenia, origine națională sau dizabilitate. Vom respecta toate legile aplicabile referitoare la practicile de angajare și solicităm ca toți angajații noștri să se trateze reciproc cu demnitate și respect.

Protejarea patrimoniului Societății și utilizarea acestuia conform destinației sale

Patrimoniul Societății va fi utilizat numai în scopuri comerciale legale și este destinat utilizării în cadrul Societății. Desigur, vor prevala măsuri de bun simț. Ideea este să recunoaștem că furtul sau utilizarea abuzivă deliberată a patrimoniului Societății reprezintă o încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri.

Politica Societății poate permite utilizarea personală suplimentară a anumitor active, cum ar fi o mașină a Societății sau dispozitive inteligente. Verificați întotdeauna politicile și reglementările locale relevante pentru a vă asigura că utilizați activele Societății așa cum este prevăzut.

Exemple de active ale Societății: utilaje și instrumente ale Societății, bani ai Societății, produse ale Societății, timpul de lucru al angajaților, sisteme informatice și software, telefoane, dispozitive inteligente, fotocopiatoare, vehicule ale Societății, informații protejate, mărci comerciale ale Societății etc.

Furtul de bunuri ale Societății - fie că este vorba de furtul fizic, cum ar fi sustragerea neautorizată de bunuri, echipamente sau informații ale Societății, fie că este vorba de furtul prin deturnare sau declararea intenționată eronată a timpului de lucru sau a cheltuielilor - poate duce la rezilierea contractului de muncă și la urmărirea penală. Tratăm furtul la locul de muncă al bunurilor aparținând altor angajați în același mod în care tratăm furtul bunurilor AZUR.

Utilizarea bunurilor Societății în afara obligațiilor față de Societate, cum ar fi utilizarea materialelor sau echipamentelor Societății pentru a susține interese personale, necesită aprobarea prealabilă scrisă a responsabilului cu respectarea Codului. Această aprobare trebuie reînnoită anual dacă continuați să folosiți bunul în afara serviciului.

Se consideră, de asemenea, că timpul de lucru reprezintă un activ al Societății. Utilizarea timpului de lucru în orice alt scop constituie o încălcare a Codului.

Posibilități de afaceri

Pe parcursul angajării dv., este posibil să aflați despre posibilități de afaceri pe care sunteți interesat să le fructificați în interesul dumneavoastră exclusiv. Nu este permis să vă însușiți, în folosul dumneavoastră nici o posibilitate de afacere pe care o descoperiți prin poziția ocupată în cadrul Societății noastre sau prin utilizarea bunurilor sau informațiilor Societății fără acordul prealabil scris al responsabilului cu respectarea Codului.

Tehnologie

Sistemele și echipamentele informatice ale AZUR sunt destinate utilizării de către Societate și utilizării în conformitate cu Regulamentul Intern AZUR. De exemplu, acestea nu vor fi folosite niciodată în afara operațiunilor Societății, pentru activități ilegale. Nu aveți voie să descărcați sau să stocați conținut sau programe ilegale de pe internet pe computerul Societății folosit de dv. Utilizați întotdeauna software cu licență cu acordul managerului IT al AZUR.

Lipsa de diligență din partea unei persoane poate duce la o încălcare a securității informațiilor noastre care să afecteze întreaga Societate. Toți cei care utilizează sistemele digitale ale Societății - angajați, prestatori de servicii, consultanți și alte persoane cu acces temporar - trebuie să se asigure că aceste resurse sunt utilizate în mod corespunzător și în conformitate cu Regulamentul Intern AZUR. Vi se solicită să:

Tranzacții cu informații privilegiate

Nu este permisă cumpărarea sau vânzarea de acțiuni sau titluri de valoare ale AZUR sau ale unei alte societăți pe baza unor informații nepublice. Tranzacționarea acțiunilor sau a titlurilor de valoare pe baza unor informații materiale nepublice sau furnizarea de informații materiale nepublice altora, astfel încât aceștia să poată tranzacționa, este ilegală și poate duce la urmărire penală.

Informații personale

Societatea respectă viața privată a tuturor angajaților, partenerilor de afaceri și clienților săi. Este necesar să tratăm datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea. Angajații care prelucrează date cu caracter personal ale altor persoane vor:

Societatea va proteja confidențialitatea dosarelor angajaților prin informarea angajaților cu privire la toate dosarele personale păstrate despre ei, prin colectarea doar a datelor legate de scopul pentru care au fost create dosarele și prin permiterea celor autorizați să utilizeze un dosar numai în scopuri legale ale Societății. Angajaților li se va permite să inspecteze (și să conteste pentru corectare, dacă este necesar) toate informațiile din dosarele lor personale, cu excepția scrisorilor confidențiale de recomandare, a materialelor referitoare la alți angajați, a materialelor de investigație și de audit și cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel. Am adoptat o procedură de protecție a datelor care stabilește în detaliu politicile noastre de reglementare a gestionării datelor cu caracter personal. Este necesar să respectăm în permanență toate legile aplicabile privind dosarele angajaților și dosarele personale.

Conflicte de interese

Acționați în  interesul Societății în timp ce vă desfășurați activitatea. Un conflict de interese apare atunci când activitățile sau relațiile dv. personale interferează, sau par să interfereze, cu capacitatea dv. de a acționa în interesul Societății.

Nu vă folosiți niciodată poziția pe care o dețineți în cadrul Societății în interes personal sau în beneficiul unui membru al familiei. Evitați tranzacțiile financiare personale cu clienții și furnizorii care vă pot influența capacitatea de a vă desfășura activitatea profesională. Utilizarea timpului de lucru, a patrimoniului AZUR sau a funcției deținute în cadrul AZUR pentru a colabora, contra cost sau gratuit, cu alte persoane juridice, parteneri AZUR, în interesul acestor parteneri, constituie o încălcare a Codului de etică și conformitate în afaceri.

Constatarea conflictelor de interese: este important ca fiecare decizie de afaceri pe care o luăm în calitate de angajați AZUR să se bazeze pe nevoile Societății și nu pe interese sau relații personale. Există un conflict de interese atunci când interesele personale ale unui angajat sunt în detrimentul intereselor Societății. Este important să se evite chiar și aparența unui conflict de interese. Aproape toate conflictele de interese pot fi evitate sau rezolvate dacă sunt dezvăluite în mod corespunzător. Dacă observați că interesele dv. personale pot intra în conflict cu funcția pe care o dețineți în cadrul Societății sau dacă credeți că un alt angajat poate avea un conflict de interese, discutați cu superiorul dv. sau solicitați consiliere de la una dintre celelalte resurse enumerate în acest Cod de etică și conformitate în afaceri.

Munca prestata de minori

Garantăm ca nu am utilizat și nu vom utiliza copiii ca  forța de munca, așa cum este definit in Conventia OIM nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata in vederea eliminarii lor.

Rude și prieteni

Numeroși angajați au rude care sunt angajate, investesc sau au relații financiare sau comerciale importante cu clienții sau furnizorii Societății. Aceste interese financiare nu creează un conflict în conformitate cu Codul de etică și conformitate în afaceri, cu excepția cazului în care:

Cine se consideră a fi o „rudă” a mea conform Codului de etică și conformitate în afaceri? Soțul/soția, un părinte, un frate sau o soră, un bunic, un copil, un nepot, o mamă sau un socru sau un partener conjugal sunt considerați rude. Este inclus, de asemenea, orice membru de familie care locuiește cu dv. sau care depinde financiar de dv. sau de care dv. depindeți financiar sau cu care aveți tranzacții financiare. Chiar și atunci când aveți de-a face cu membri ai familiei care nu se încadrează în această definiție, aveți grijă să vă asigurați că relația dv. nu interferează sau nu pare să interfereze cu capacitatea dv. de a acționa în interesul AZUR.

În oricare dintre aceste situații, este necesar să înștiințați în scris responsabilul cu respectarea Codului și să reînnoiți această înștiințare în fiecare an. În cazul în care ruda dv. este angajată de un concurent al Societății, aveți obligația, de asemenea, să înștiințați responsabilul cu respectarea Codului și să reînnoiți acest document anual.

Este posibil să aveți prieteni care sunt angajați ai sau au participații în societăți care sunt clienți sau furnizori ai Societății. În cazul în care relaționați cu un astfel de client sau furnizor, aveți grijă să vă asigurați că prietenia dv. nu vă afectează, sau nu pare să vă afecteze, capacitatea de a acționa în interesul Societății. Dacă nu sunteți sigur că prietenia dv. poate crea o problemă, consultați-vă cu superiorul dv. sau cu responsabilii cu respectarea Codului.

În plus, relațiile personale la locul de muncă nu trebuie să vă influențeze capacitatea de a acționa în interesul Societății și nu trebuie să afecteze nici o relație de muncă. Deciziile legate de angajare se vor baza pe calificări, performanțe, competențe și experiență.

 

Evidențe comerciale și financiare

Asigurați corectitudinea tuturor evidențelor comerciale și financiare ale Societății. Acestea includ nu numai conturile financiare, ci și alte evidențe, cum ar fi planuri de afaceri, bugete, rapoarte de calitate, pontaje etc. Asigurarea unor evidențe comerciale și financiare exacte și complete constituie responsabilitatea fiecăruia. Ținerea exactă a evidențelor și raportarea corectă se reflectă asupra reputației și credibilității AZUR și asigură respectarea de către Societate a obligațiilor sale legale și a celor de reglementare. De asemenea, se asigură că performanța este evaluată și că remunerația este acordată în mod echitabil în rândul angajaților.

Calitatea produselor

Clienții noștri ne-au ales datorită calității produselor pe care le livrăm. Fiecare dintre noi trebuie să cunoască și să respecte politicile și procedurile Societății care protejează calitatea produselor noastre. În plus, ne așteptăm ca furnizorii noștri să asigure calitatea și siguranța produselor și serviciilor pe care ni le furnizează. Din acest motiv, alegem furnizori care ne împărtășesc valorile și care oferă produse și servicii de calitate superioară.

Proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală a Societății noastre, indiferent dacă este deținută sub licență sau în proprietate, se numără printre cele mai valoroase active ale sale. Prin urmare, este necesar să protejăm drepturile de proprietate intelectuală ale Societății. Proprietatea intelectuală se referă la orice lucru pe care îl creăm în timpul de lucru al Societății, pe cheltuiala Societății sau în cadrul atribuțiilor noastre profesionale. AZUR deține drepturile asupra oricărui lucru pe care îl creăm prin activitatea noastră în cadrul Societății, în întreaga măsură permisă de lege, indiferent dacă această proprietate este brevetabilă sau poate fi protejată prin drepturi de autor, secrete comerciale sau mărci comerciale. Printre exemplele de proprietate intelectuală se numără drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale, drepturile de design, siglele, software-urile, procesele de afaceri și metodele de livrare sau de producție.

Utilizarea informațiilor

Informații nepublice: Mulți dintre noi au acces la informații confidențiale, nepublice, prin activitatea pe care o desfășoară. Informațiile nepublice sunt orice informații care nu au fost divulgate sau puse la dispoziția publicului larg. Aveți obligația de a proteja informațiile nepublice ale Societății. Cu excepția cazului în care acest lucru este necesar ca parte a responsabilităților dv. profesionale, nu puteți comunica aceste informații nimănui din afara Societății, inclusiv membrilor familiei și prietenilor dv. Aceste informații sunt proprietatea Societății și nu le puteți divulga altora, nici după ce părăsiți Societatea. De asemenea, veți limita comunicarea informațiilor nepublice ale Societății în cadrul Societății către colegii care trebuie să cunoască aceste informații în scopuri comerciale.

Ce este o informație nepublică? Este vorba de orice informație pe care Societatea nu a divulgat-o sau nu a pus-o la dispoziția publicului în mod obișnuit. Exemplele includ informații legate de angajați, invenții, contracte, planuri strategice și de afaceri, tranzacții de finanțare, schimbări majore de management, produse noi, campanii de marketing, fuziuni, achiziții și cesiuni, specificații tehnice, prețuri, propuneri, date de vânzări, date financiare, costuri ale produselor.

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

Sănătatea și siguranța reprezintă valori cheie ale AZUR. Respectăm întotdeauna normele și reglementările aplicabile în materie de sănătate și siguranță. În plus, promovăm în mod constant practici de operare sigure și evităm riscurile nejustificate pentru colegii noștri și pentru comunitățile noastre. Angajamentul nostru include asigurarea sănătății și bunăstării tuturor angajaților noștri. Ne propunem să fim un model în industria noastră în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Solicităm tuturor angajaților să respecte practicile de lucru în condiții de siguranță, în interesul propriei lor siguranțe, precum și cel al colegilor de muncă.

Siguranța este responsabilitatea fiecărui angajat. Angajații pot preveni rănirea lor și a colegilor lor respectând întotdeauna practicile de lucru sigure și raportând orice situații nesigure pe care le observă. Numeroși angajați depășesc aceste responsabilități de bază, participând la întruniri ale comisiilor responsabile cu siguranța, prezentând sugestii conducerii cu privire la politicile și procedurile de siguranță, ajutând la efectuarea inspecțiilor de siguranță sau la investigarea accidentelor. Angajații pot aborda problemele de sănătate și securitate la locul de muncă cu responsabilul cu securitatea la locul de muncă din unitatea lor sau cu personalul de securitate la locul de muncă al Societății.

Investiții externe

Evitați investițiile care ar putea afecta sau părea să afecteze luarea deciziilor dv. în numele AZUR, inclusiv investițiile în clienți, concurenți sau furnizori ai AZUR. În cazul în care aveți putere de decizie în relațiile cu o altă societate ca parte a activității dv., nu puteți avea nici un interes financiar în acea societate - nici măcar un interes indirect, de exemplu, prin intermediul unui membru al familiei - fără aprobarea prealabilă scrisă a responsabilului cu respectarea Codului.

Angajări externe

Nu veți concura împotriva AZUR, nici pe cont propriu, nici în colaborare cu terțe părți. În cazul în care doriți să activați în calitate de funcționar, manager sau consultant pentru o societate externă în timpul liber, este necesar să să primiți în prealabil o aprobare scrisă din partea responsabilului cu respectarea Codului, care trebuie actualizată anual.

Înainte de a accepta plata pentru discursuri sau prezentări legate de AZUR sau de activitatea dv. la AZUR, obțineți întotdeauna aprobarea prealabilă scrisă a responsabilului cu respectarea Codului. Cu toate acestea, vi se permite, fără a fi nevoie de nici o aprobare, să activați în consiliile de administrație ale unor organizații de caritate sau în întreprinderi familiale care nu au nici o legătură cu AZUR.

Cadouri și servicii de protocol, anti-mită

Se obișnuiește adesea să se facă schimb de cadouri cu și să se asigure servicii de protocol clienților și furnizorilor. Cheia pentru astfel de schimburi o reprezintă menținerea unei relații de independență. Evitați cadourile și serviciile de protocol excesive sau fastuoase, care pot da impresia unei influențe abuzive. Luați întotdeauna în considerare dacă cadourile sau serviciile de protocol pe care intenționați să le oferiți/furnizați sau să le primiți ar putea fi considerate excesive sau nepotrivite, ar putea duce la sau implica obligații sau ar putea fi interpretate ca mită.

Beneficierea de cadouri sau de servicii de protocol:

Refuzarea cadourilor sau a serviciilor de protocol:

Oferirea de cadouri sau servicii de protocol:

Anti-mită: AZUR va respecta legile care interzic plata de mită către oficiali guvernamentali sau alte persoane pentru a încheia sau a menține relații comerciale.  Pe scurt, aceste legi interzic plata, solicitarea, oferirea sau primirea de mită pentru a promova interesele Societății noastre. Aceste legi se pot aplica indiferent dacă mita a fost oferită sau plătită direct de către un angajat AZUR sau de către agenți, parteneri de asociere în participațiune, brokeri sau consultanți care acționează în numele AZUR. Mita poate lua mai multe forme:

AZUR asigură instruirea angajaților ale căror posturi i-ar putea plasa în situații în care pot apărea aceste probleme. Este necesar să aplicați cu atenție această instruire în practică. Dacă credeți că este posibil ca o mită să fi fost oferită sau plătită de dv. sau de un alt angajat sau de un prestator sau agent care lucrează pentru AZUR, sau dacă aveți întrebări cu privire la aplicarea acestor legi, este necesar să anunțați imediat folosind resursele descrise în acest Cod.

 

Împrumuturi

Împrumuturile personale acordate de Societate administratorilor și managerilor sunt interzise. Împrumuturile acordate de Societate unor entități comerciale afiliate cu oricare dintre administratorii sau managerii Societății pot fi acordate în scopuri comerciale legale. Împrumuturile acordate de Societate altor angajați și membrilor de familie ai acestora vor fi aprobate în prealabil și în scris de către conducerea AZUR.

 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA CU PĂRȚILE INTERESATE EXTERNE

Mita este interzisă - Norme

Nu trebuie să vă implicați niciodată în fapte de mită. Mita sau mituirea reprezintă acordarea sau oferirea oricărui lucru de valoare sau a oricărui avantaj, în mod direct sau indirect, unei persoane, pentru a determina persoana respectivă sau orice altă persoană să îndeplinească o sarcină sau o activitate în mod necorespunzător. Mituirea înseamnă, de asemenea, a solicita sau a primi ceva de valoare sau orice avantaj, direct sau indirect, de la orice persoană, cu intenția ca, în consecință, o sarcină sau o activitate relevantă să fie îndeplinită în mod necorespunzător, fie de către dv., fie de către o altă persoană.

Mita poate fi de natură financiară sau de altă natură și poate include oferirea sau primirea de bani, împrumuturi, contribuții sau donații, călătorii, oferte de angajare, rambursări, rabaturi, bunuri, servicii sau orice altceva care ar putea fi considerat a avea valoare. În anumite situații, cadourile sau serviciile de protocol pot fi interpretate ca forme de mită. Mita poate lua, de asemenea, forma unei „recompense” și poate fi plătită după ce a avut loc îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinii sau a obligației relevante.

Numeroase țări au adoptat legi care incriminează mita. Sancțiunile pentru încălcarea acestor legi pot fi severe, inclusiv amenzi individuale și colective semnificative și chiar pedepse cu închisoarea. Societatea nu va tolera, sub nici o formă, oferirea sau primirea de mită sau orice altă formă de plăți necuvenite. Chiar și aparența unei încălcări a legilor împotriva mitei sau corupției ar putea dăuna semnificativ reputației Societății. Trebuie să acordați o atenție deosebită relațiilor cu funcționarii guvernamentali pentru a vă asigura că nu există nici o suspiciune de abatere.

Plăți necuvenite efectuate de terți: AZUR poate fi trasă la răspundere pentru mita plătită de un agent sau consultant terț care acționează în numele Societății. Acordați o atenție deosebită atunci când evaluați un potențial terț care ar putea interacționa cu un funcționar guvernamental, un client, un furnizor sau un client în numele Societății. Nu trebuie să angajați un agent sau un consultant terț dacă aveți motive întemeiate să credeți că agentul sau consultantul ar putea încerca să mituiască o persoană în numele sau în beneficiul Societății.

   

Relația cu funcționarii guvernamentali

Tranzacțiile cu funcționarii guvernamentali nu sunt identice cu afacerile cu persoane private și sunt reglementate de norme juridice speciale.  Consultați responsabilul cu respectarea Codului pentru a vă asigura că sunteți la curent cu aceste reguli, că le înțelegeți și că le respectați.

Deși nu trebuie să oferiți mită nimănui sau să acceptați mită de la orice persoană, trebuie să fiți deosebit de vigilent pentru a nu vă implica în fapte de mită sau în relații necorespunzătoare cu funcționari guvernamentali. Nu oferiți, nu promiteți, nu dați și nu autorizați nici un avantaj financiar sau de altă natură nimănui (inclusiv unui membru al familiei, unei rude sau unei persoane asociate cu un funcționar guvernamental) dacă circumstanțele pot da impresia că încercați să influențați funcționarul guvernamental pentru a obține sau a păstra o relație de afaceri sau un avantaj în desfășurarea activității.

Este necesar să obțineți în prealabil o aprobare scrisă din partea responsabilului cu respectarea Codului înainte de a oferi ceva de valoare sau orice avantaj unui funcționar guvernamental.

Cine sunt funcționarii guvernamentali?

Aveți responsabilitatea de a stabili dacă o persoană cu care tratați este un funcționar guvernamental. În cazul în care aveți îndoieli, consultați consilierul juridic al Societății.

Donații și activități politice

Contribuții caritabile: Ca parte a angajamentului nostru față de cetățenia corporativă, directorii generali sunt autorizați să facă contribuții caritabile. Aceste contribuții pot lua forma unor bunuri sau servicii, asistență tehnică sau instruire, sprijin financiar sau sponsorizare de evenimente. Cu toate acestea, trebuie acordată o atenție deosebită pentru a ne asigura că organizația caritabilă beneficiară este o organizație caritabilă de bună credință, reglementată și supravegheată ca atare în jurisdicția respectivă și că nu avem nici un motiv să credem că organizația caritabilă în sine ar putea fi operată direct sau indirect în beneficiul privat al unui funcționar guvernamental. În cazul în care un funcționar guvernamental este director sau reprezentant al organizației caritabile, este asociat îndeaproape cu organizația caritabilă sau solicită ca Societatea să facă o donație către organizația caritabilă, trebuie să informați Departamentul Juridic, care îl va sfătui pe directorul executiv responsabil ce investigații sau alte proceduri sunt necesare pentru a obține un nivel ridicat de asigurare că suma donată nu va fi folosită pentru a face o plată interzisă.

 

Relația cu clienții, furnizorii și consumatorii

Societatea își apreciază parteneriatele cu clienții, furnizorii și consumatorii. Tratați acești parteneri în același mod în care ne așteptăm să fim tratați. Abordați în mod corect clienții, furnizorii și consumatorii, tratându-i cu onestitate și respect:

 

Părțile terțe și Codul de etică și conformitate în afaceri

În cazul în care AZUR angajează furnizori externi de servicii sau alte părți terțe pentru a acționa în calitate de agenți în numele său, managerul responsabil de contract trebuie să atragă atenția furnizorului extern de servicii sau altei părți terțe asupra Codului de etică și conformitate în afaceri.

Contractele cu agenții, reprezentanții de vânzări independenți, consultanții de marketing și societățile de promovare prezintă toate riscuri privind etica și conformitatea în afaceri. Nu uitați că utilizarea fondurilor sau a activelor Societății în orice scop ilegal este interzisă și este împotriva politicii Societății. Contractele cu astfel de terți vor fi încheiate în scris și vor prevedea în mod clar și precis serviciile care urmează să fie prestate, baza pentru obținerea comisionului sau a onorariului în cauză, precum și tariful sau onorariul aplicabil. Orice astfel de plată către agenți, reprezentanți de vânzări independenți și consultanți trebuie să aibă o valoare rezonabilă, să nu fie excesivă în raport cu practicile comerciale și să fie proporțională cu valoarea serviciilor prestate.

Orice acțiune sau plată, care este necorespunzătoare atunci când este efectuată de un angajat al Societății, este, de asemenea, necorespunzătoare dacă este efectuată de un agent, consultant sau altă parte terță în numele Societății, în cazul în care Societatea știe sau are motive să știe că plata sau acțiunea va fi efectuată.

Angajați și tratați numai cu persoane sau firme calificate și cu reputație, identificând calificările candidaților și motivele legitime de afaceri pentru alegerea candidatului, intervievându-l și întâlnindu-l.

Consultanții, prestatorii independenți și alte părți terțe angajate de AZUR vor primi un exemplar al Codului de etică și conformitate în afaceri și vor fi informați că sunt obligați să îl respecte. De asemenea, aceștia vor fi informați în mod specific cu privire la dreptul și responsabilitatea lor de a solicita consiliere și de a raporta încălcări ale Codului de etică și conformitate în afaceri.

 

Relația cu concurenții

Concurența loială: politica AZUR se bazează pe o concurență loială. Nu căutăm să obținem avantaje competitive prin practici comerciale ilegale sau neetice.

   

Legea concurenței

AZUR concurează în mod corect și respectă toate legile aplicabile în materie de concurență din întreaga lume. Aceste legi sunt adesea complexe și variază de la o țară la alta, atât în ceea ce privește domeniul de aplicare, cât și în ceea ce privește acoperirea lor geografică. O conduită permisă într-o țară poate fi ilegală în alta. Sancțiunile pentru încălcare pot fi severe. Încălcarea intenționată a oricărei legi sau a ghidului privind Legea concurenței constituie o încălcare a Codului.

 

Informații despre concurență

Angajații sunt încurajați să colecteze, să distribuie și să utilizeze informații despre concurenții noștri, dar să facă acest lucru numai într-un mod legal și etic. La fel cum AZUR își prețuiește și își protejează propriile informații nepublice, respectăm informațiile nepublice ale altor societăți.

Colectarea acceptabilă a informațiilor: este acceptabil să se colecteze informații privind concurența prin intermediul unor informații disponibile public sau prin anchete etice. De exemplu, puteți colecta și utiliza informații din surse precum:

Puteți, de asemenea, să întrebați terțe părți despre concurenții noștri sau să acceptați informații despre concurență oferite de o terță parte, atâta timp cât nu există nici un motiv să credeți că terța parte se află sub incidența unei obligații contractuale sau legale de a nu dezvălui astfel de informații.

Activități interzise: următoarele restricții de bază se aplică capacității noastre de a colecta informații privind concurența:

 

Protecția mediului

Societatea își recunoaște responsabilitatea pentru protecția sănătății, a mediului și a resurselor naturale. Cea mai importantă prioritate a noastră este protejarea siguranței și sănătății angajaților noștri, a consumatorilor, a clienților și a membrilor comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Întotdeauna ne exploatăm instalațiile și ne desfășurăm operațiunile în conformitate cu toate legile, reglementările și autorizațiile de mediu aplicabile. Acolo unde nu există, ne impunem standarde înalte adecvate. În cadrul operațiunilor noastre, ținem cont de implicațiile de mediu ale deciziilor de afaceri pe care le luăm. În acest fel, încercăm să sprijinim sustenabilitatea mediului și biodiversitatea.

Ne-am angajat să reutilizăm, să reciclăm și să recuperăm deșeurile și să eliminăm deșeurile nerecuperabile în condiții de siguranță și cu un impact minim, și aplicăm metode stricte de conservare a resurselor, inclusiv a apei, a ambalajelor, a energiei și a altor materii prime.

 

APLICAREA CODULUI DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE ÎN AFACERI

Codul de etică și conformitate în afaceri este conceput pentru a asigura consecvență în modul în care angajații se comportă în cadrul AZUR, precum și în relațiile lor în afara Societății. Nici un set de reguli nu poate acoperi toate situațiile ce pot să apară. În urma consultării corespunzătoare și a unei autorizații scrise, aceste orientări pot fi modificate, după caz, pentru a respecta legislația locală sau contractul. Aceste orientări nu creează drepturi contractuale de nici un fel între AZUR sau oricare dintre angajații săi. În plus, toți angajații trebuie să înțeleagă că aceste orientări nu modifică relația lor de muncă, fie că este liber consimțită sau reglementată prin contract. AZUR își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba Codul de etică și conformitate în afaceri în orice moment și din orice motiv.

 

Responsabilitate

Responsabilitatea aplicării Codului de etică și conformitate în afaceri revine Departamentului Juridic. Responsabilul cu respectarea Codului, în colaborare cu Departamentul de Resurse Umane și cu Departamentul Juridic al AZUR, organizează cursuri de formare pentru angajați, reprezentanți și prestatori de servicii, concepute în mod rezonabil pentru a-i informa cu privire la prezentul Cod, pentru a-i ajuta să înțeleagă modul în care Codul de etică și conformitate în afaceri se aplică în situațiile și tiparele de fapte relevante pentru ei și pentru a-i ajuta să facă față situațiilor în care ar putea fi solicitat sau întâlnit un comportament interzis de Codul de etică și conformitate în afaceri.

 

Raportarea deciziilor și a anchetelor privind Codul de etică și conformitate în afaceri

Responsabilul cu respectarea Codului raportează periodic conducerii Societății investigațiile în curs privind Codul de etică și conformitate în afaceri și deciziile finale privind Codul de etică și conformitate în afaceri, inclusiv măsurile disciplinare luate. A se vedea, de asemenea, pagina 3 de mai sus, punctul „Sesizarea problemelor”, pentru informații suplimentare privind raportarea și investigarea posibilelor încălcări ale Codului de etică și conformitate în afaceri.

Semnătură și confirmare

Pentru a contribui la asigurarea respectării Codului de etică și conformitate în afaceri, Societatea solicită tuturor administratorilor și managerilor să urmeze cursuri de formare la angajare și la fiecare doi ani. Toți administratorii și managerii trebuie să semneze formularul de confirmare anexat, prin care confirmă că au citit Codul de etică și conformitate în afaceri și că sunt de acord să respecte dispozițiile acestuia. Directorul general al Societății, împreună cu Departamentul Juridic al AZUR, au obligația de a revizui Codul de etică și conformitate în afaceri și de a confirma semestrial însușirea și acceptarea acestuia de către toți administratorii și managerii folosind formularul anexat. Neînsușirea Codului de etică și conformitate în afaceri sau nesemnarea formularului de confirmare nu constituie o exonerare de la respectarea Codului de etică și conformitate în afaceri. Departamentul Juridic al AZUR va face o scurtă prezentare a Codului de etică și conformitate în afaceri pentru toți angajații Societății, o dată la doi ani.

Depinde de dv.

Aplicarea Codului de etică și conformitate în afaceri constituie responsabilitatea fiecăruia. Există colegi care vă pot ajuta să faceți ceea ce este corect. Dacă acționați cu integritate și solicitați consiliere atunci când sunteți nesiguri, veți face ceea ce trebuie.

Data: 22 octombrie 2021

ABONARE
NEWSLETTER
* În conformitate cu prevederile GDPR , aplicabil din data de 25.05.2018, abonarea implică acordul dumneavoastră
explicit referitor la procesarea datelor dvs în scop propriu pentru trimitere de newslettere.
Date de contact
Bulevardul Constructorilor, Nr. 1-3, Timișoara 300571, România
tel: 0040-256-222139
fax: 0040-256-222179